top
logo

SZKOŁA PODST.


Strona główna HISTORIA SZKOŁY
Email
Wpisany przez Paulina Rosowiecka   

 

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY


Pierwszy zapisek o naszej szkole pochodzi z 1700 roku. Zaświadcza on, że w miejscowości urzęduje nauczyciel Ignatz Kutny. Później nauczycielami byli: Johan Georg Aulich Johann Georg Wolinger, Franz Schmitt Franz Hoffmann oraz jego syn Maksymilian Hoffmann, który nauczycielem był aż 57 lat. Następcą Maksymiliana był jego zięć Eduard Reiss. Kierował on szkołą oraz racławickim chórem.

Pierwszy budynek już nie istnieje i znajdował się prawdopodobnie na terenie obecnego cmentarza lub w jego pobliżu.

Budynek nowej szkoły postawiono w pobliżu starej szkoły. Znajdował się on przypuszczalnie między kościołem, a cmentarzem.

Drugi budynek szkolny wybudowano w 1845 roku .W pobliżu, w 1887 roku wybudowano tak zwaną Nową Szkołę Katolicką. Budynek ten stoi do dziś w pobliżu kościoła i ośrodka zdrowia.

W 1891 roku powstała w Racławicach także szkoła ewangelicka - znajdowała się na obecnej ulicy Prudnickiej w jednym z tak zwanych "kolejowych domów".

Wybudowany w 1887 roku budynek szkoły istnieje do dziś, a znajduje się przy kościele parafialnym

Od roku 1887 nauczał w Racławicach Karl Wilhelm Michler - znany śląski poeta.

Obecny budynek szkoły został zbudowany w latach 1959-1961. Kamień węgielny wmurowano w 1959 roku. Zakopany jest on pod trawnikiem w centrum dawnego placu budowy. Duży kamień znajdujący się pod tarasem został przeniesiony z starej szkoły jako pamiątka. Budowa trwała dwa lata. Wielkie ciężarówki i spychacze przez cały czas przewoziły towar do budowy, jak i porządkowały plac. Szkoła nazywała się popularnie "tysiąclatką", ponieważ została wybudowana w ramach programu budowy: "Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego".

Hasło budowy 1000 szkół w 1958 roku po raz pierwszy wypowiedział Władysław Gomułka. Racławicka szkoła była jedną z pierwszych jakie wybudowano. 1000 szkołę oddano do użytku w 1965 roku, a wszystkich szkół w ramach programu wybudowano ponad 1400.

Uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego w nowym budynku racławickiej szkoły odbyła się 1 września 1961 roku. Zorganizowano ją na tarasie. Na uroczystości obecne były najważniejsze władze wojewódzkie oraz powiatowe. Występowały zespoły folklorystyczne. Szkoła zyskała imię "Powstańców Śląskich".

Nowa szkoła miała nowe wyposażenie. Wtedy uczęszczano jeszcze tylko do 7 klas (7 lat nauki). Pierwszym dyrektorem nowej szkoły został Jan Hanslik. Od początku w szkole uczyli między innymi: Państwo W i B Kielańscy, Panie: F. Piasecka, S. Paulina, Biegańska, Borek, Gajdemska.

W tym czasie do Racławickiej szkoły nie dojeżdżały jeszcze dzieci z okolicznych miejscowości. Budynek z trudem mieścił osoby pochodzące tylko z Racławic (tak dużo było uczniów). Zmieniło się to dopiero pod koniec lat 70-tych. Począwszy od 4 klasy do uczniów z Racławic dołączali uczniowie min. z Klisina, Pomorzowic, Pomorzowiczek. W roku szkolnym 1991/92 po raz ostatni do 4 kasy w Racławicach chodziły dzieci z okolicznych miejscowości. Od następnego roku uczniów z tych miejscowości, którzy byli w klasie 5 skierowano do własnych miejscowości, a starsi dowożeni byli do Racławic do momentu ukończenia szkoły.

Pierwszą klasą, która nie miała możliwości uczenia się z kolegami i koleżankami dojeżdżającymi z "sąsiedztwa" był rocznik 1982. Klasa ta była prawdopodobnie najmniej liczną klasą w historii szkoły w Racławicach. Liczyła tylko 16 osób. Ówczesnym dyrektorem placówki był Pan Marian Jonak.

Od 1999 roku w Racławicach działa Zespół Szkół: Gimnazjum plus Szkoła Podstawowa. Pierwszym dyrektorem Zespołu Szkół został Pan Marian Jonak. Obecnie stanowisko to zajmuje Pani Krystyna Ruzik.

 

CZAS?

Ulti Clocks content

KALENDARZ

POGODA


MambWeather
Warszawa
--- °C
Warszawa °C | Opole °C | Wrocław °C | Prudnik °C | Kraków °C
[Szczegóły]

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: ThemZa themes NTC hosting Valid XHTML and CSS.